Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Studijos Besimokantis universitetas

Besimokantis uviversitetas. Edukacinių kompetencijų grupė prie Edukacinių technologijų centro

 
2016 m. birželio 6 d. Studijų prorektoriaus raštu Nr. 31-10.2-7620 „Dėl Edukacinių kompetencijų grupės steigimo“ įsteigta Edukacinių kompetencijų grupė prie Integracijos ir karjeros direkcijos.
2017 m. gegužės 15 d. Rektoriaus įsakymu Nr. 432 Edukacinių kompetencijų grupė tapo Edukacinių technologijų centro dalimi. 
 
Edukacinių kompetencijų grupės darbuotojai
L. e. vedėjo pareigas dr. Vida Navickienė,
Vyriausioji specialistė dr. Gražina Droessiger,
Vyriausioji specialistė dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, 
Vyresnioji specialistė Elida Žalnieriūnienė,
Vedėja dr. Ilona Valantinaitė (vaiko priežiūros atostogose).
 
Edukacinių kompetencijų grupės pagrindinės funkcijos: 
- sistemina ir analizuoja dėstytojų edukologinių kompetencijų poreikį,
- organizuoja ir koordinuoja dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimosi veiklas, atliepiant mokymosi visą gyvenimą nuostatas,
- anlizuoja ir apibendrina dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimosi rezultatus,
- organizuoja ir koordinuoja edukologinių kompetencijų ekspertų rengimą,
- koordinuoja bei vertina tęstinę EKE veiklą, daromą sklaidą,
- organizuoja, koordinuoja ir vertina pirminį inžinerinį rengimą,
 
 
Dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimas
Edukologinių kompetencijų ekspertai 
Studentų kuratoriai 
Pirminis inžinerinis ugdymas 
Kontaktai:
Edukacinių kompetencijų grupė:
 
Telefonas: 8 688 64 397
Vietinis telefonas: 9397
El. paštas: EKG@vgtu.lt
Kabinetas: SRC C12, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius
  • Puslapio administratoriai:
  • Jolita Valentinavičienė
  • Kristina Nogteva
  • Giedrutė Mikaločienė
  • Ieva Kačinskaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė